Thứ tư, 23:46 29-09-2021

Hội nghị Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ tư, 23:46 29-09-2021
Chiều 27.9.2021, tại phòng họp C nhà A1 đã diễn ra Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm tham dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng trường thời gian qua và tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Hội nghị còn có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS, TS Trương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường đương nhiệm; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, cùng các đồng chí thành viên Hội đồng trường đương nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023
Quang cảnh Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian qua và phương hướng hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian tới do PGS, TS Trương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường đương nhiệm báo cáo. Trong báo cáo, PGS, TS Trương Ngọc Nam đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trường trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện đề án kiện toàn Hội đồng trường theo quyết định phê duyệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thảo luận, thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường; tham gia quyết định chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyền của Hội đồng trường...

PGS,TS.Trương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường đương nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng trường thời gian qua
PGS, TSTrương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường đương nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng trường thời gian qua

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, quyết nghị các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng trường.

PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao đổi tại Hội nghị
PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao đổi tại Hội nghị
PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị
PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị
PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao đổi tại Hội nghị
PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao đổi tại Hội nghị

Sau khi thảo luận, góp ý các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành giới thiệu nhân sự bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm. Hội đồng trường đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả kiểm phiếu, Hội nghị đã nhất trí 100% bầu đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

100A4686
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng đồng chí Mai Đức Ngọc đã đạt được sự tin tưởng và tín nhiệm của các thành viên trong Hội đồng trường; đồng thời mong muốn đồng chí Mai Đức Ngọc nắm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường trong hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để sớm kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội đồng trường, tiến tới hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị
PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu nhận nhiệm vụ 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sâu sắc đến cấp trên và các thành viên Hội đồng trường đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

anh10

PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa tri ân đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng thôi tham gia Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

100A4700
PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa tri ân đồng chí PGS, TS Trương Ngọc Nam thôi tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kết luận Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia nên Hội đồng trường đóng vai trò rất quan trọng. Đề nghị sau khi có Chủ tịch Hội đồng trường mới, Học viện cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế tổ chức hoạt động, ban hành Quy chế hoạt động; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động và chiến lược cụ thể, lâu dài nhằm phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới./.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hằng Lê - Mai Hòa

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thông báo kế hoạch xuất bản năm 2022

Ngày 2.11.2021 Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông có Thông báo số 38-21/TB-LLCTTT, tới cán bộ, giảng viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đang công tác, làm việc, học tập tại tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc đăng ký nội dung viết bài, gửi bài đối với các loại hình xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông năm 2022.

Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

Ngay sau khi Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai”

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai”

Chiều 20.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông châu Á (AMIC) tổ chức phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai". Hội thảo được tổ chức trực tuyến trên nền tảng ZOOM nhằm kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trao đổi về truyền thông khoa học và vai trò của truyền thông khoa học trong bối cảnh bùng nổ thông tin khi công chúng cần có những thông tin chính xác, tin cậy để xây dựng nhận thức, định hướng hành động đúng đắn.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hòa trong không khí cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2021). Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, buổi Lễ được diễn ra trực tiếp tại Hội trường C và trực tuyến trên Microsoft Teams.

XEM THÊM TIN