Thứ sáu, 21:42 12-11-2021

Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao

Thứ sáu, 21:42 12-11-2021
Sáng 10.11.2021, tại Hội trường D - Nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao. Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác đào tạo trình độ đại học hệ chất lượng cao, phân tích nhu cầu và khả năng tiếp tục phát triển các chương trình chất lượng cao của Học viện trong thời gian tới.

Hội nghị do PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện; giảng viên các khoa đào tạo chất lượng cao, cán bộ Ban Quản lý Đào tạo, Ban Kế hoạch - Tài chính.

15
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS,TS Trần Thanh Giang, Trưởng ban Quản lý Đào tạo trình bày báo cáo sơ kết về công tác đào tạo hệ chất lượng cao của Nhà trường.

Theo đóhiện nay, Học viện có 5 chương trình chất lượng cao (CTĐT CLC) đại học, gồm: Truyền thông marketing, Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu, Kinh tế và quản lý, Báo mạng điện tử,  Báo truyền hình.  Các CTĐT CLC được Nhà trường xây dựng căn cứ khung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên nền tảng các chương trình đại trà, đồng thời có tham khảo các chương trình đào tạo khác ở trong và ngoài nước. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những người có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy và có phương pháp giảng tốt, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Học viện ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất cho tổ chức đào tạo chất lượng cao. Nhà trường đã bố trí khu phòng học riêng, trang bị điều hòa, máy chiếu, hệ thống wifi, các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập phù hợp yêu cầu của ngành học, môn học. Hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngoài nước và được cập nhật theo yêu cầu của khoa ngành học, có thư viện và thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên tra cứu và sử dụng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, có phòng đọc và tài liệu dành riêng cho sinh viên chất lượng cao.

Năm 2021, khóa sinh viên đầu tiên của chương trình chất lượng cao tốt nghiệp. 100% sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận trước Hội đồng chấm khóa luận theo hình thức trực tuyến. Tốt nghiệp đúng hạn có 92 sinh viên của 3 CTĐT CLC, trong đó có 5,5% số sinh viên đã tốt nghiệp đạt kết quả học tập loại Xuất sắc, 53,2% đạt loại Giỏi, 41,3% đạt loại Khá, không có sinh viên xếp loại Trung bình.

Bên cạnh những kết quả đạt, báo cáo cũng thẳng thẳn chỉ ra những bất cập, hạn chế còn tồn tại của chương trình đào tạo chất lượng cao của Học viện trong thời gian qua; đề xuất và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình chất lượng cao trong thời gian tới.

1-Recovered
PGS,TS Trần Thanh Giang, Trưởng ban Quản lý đào tạo trình bày Báo cáo sơ kết công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao

Hội nghị đã lắng nghe 16 ý kiến trao đổi, góp ý trực tiếp của đại diện các khoa đào tạo và các phòng, ban, Trung tâm trong Học viện, cố vấn học tập các lớp chất lượng cao. Các ý kiến trao đổi, góp ý đã đi sâu phân tích cụ thể và làm rõ nguyên nhân của những thành công, hạn chế, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm từ việc tổ chức đào tạo hệ chất lượng cao.

Từ những tiễn, các đại biểu đã đưa ra đề xuất những nội dung cần điều chỉnh về chương trình, quy chế, quy định, tổ chức đào tạo, về các nguồn lực đáp ứng chương trình đào tạo chất lượng cao. Nhiều ý kiến đã gợi mở về khả năng tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo hệ chất lượng cao thuộc các ngành, chuyên ngành của Học viện.

2
Đại diện Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo phát biểu tại Hội nghị
4
Đại diện Khoa Quan hệ quốc tế phát biểu tại Hội nghị
3(1)
Đại diện Khoa Kinh tế chính trị phát biểu tại Hội nghị
6
Đại diện Khoa Phát thanh  và Truyền hình phát biểu tại Hội nghị
10
Đại diện Ban Quản lý khoa học phát biểu tại Hội nghị
8
Đại diện Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo phát biểu tại Hội nghị
13

Đại diện Ban Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghị

 

8-(2)
Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phát biểu tại Hội nghị
12
Đại diện Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên phát biểu tại Hội nghị
9

Đại diện Ban Thanh tra phát biểu tại Hội nghị

7
Cố vấn học tập lớp chất lượng cao phát biểu tại Hội nghị
14
Đại diện Ban Quản lý Đào tạo phát biểu tại Hội nghị
DSC_2193
PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao thời gian qua, đồng thời giải đáp một số thắc mắc về chương trình đào tạo, công tác tổ chức và quản lý đào tạo, đội ngũ giảng viên và chế độ chính sách của chương trình đào tạo đại học hệ chất lượng cao.

14-(2)(1)

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Trên cơ sở báo cáo và những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường trong thời gian tới. Cụ thể:

Công tác tuyển sinh: Tiếp tục tăng cường truyền thông tuyển sinh đối với hệ đào tạo hệ chất lượng cao, nâng cao chất lượng đầu vào đối với sinh viên hệ chất lượng cao, có tiêu chí tuyển chọn về năng lực ngoại ngữ của sinh viên.

Chương trình đào tạo: Rà soát đánh giá, điều chỉnh, bổ sung chương trình theo chu kỳ, đảm bảo sự phù hợp, cân đối, cập nhật, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm định, đánh giá ngoài các chương trình theo quy định. Tiến hành rà soát, có kế hoạch xây dựng và phát triển thêm một số chương trình đào tạo chất lượng cao có đủ điều kiện thực hiện; có thể phát triển thêm lớp đối với những chương trình đang đào tạo có đủ điều kiện, nguồn lực đào tạo.

Đội ngũ giảng viên: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để mở rộng, phát triển nguồn lực giảng viên tham gia đào tạo chất lượng cao; lựa chọn giảng viên mời phải chú trọng năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tổ chức quản lý đào tạo:  Bổ sung, sửa đổi, cập nhật Quy định đào tạo hệ chất lượng cao; phân định rõ, cụ thể hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân và tăng cường sự phối hợp giữa các khoa đào tạo chất lượng cao với Ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị trong tổ chức, quản lý các chương trình chất lượng cao. Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo chất lượng cao. Duy trì thường xuyên việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trong đào tạo chất lượng cao. Tăng cường giám sát, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong đào tạo chất lượng cao.

Chế độ chính sách: Rà soát, xây dựng chế độ thù lao phù hợp đối với giảng viên, giảng viên mời, cố vấn học tập, cán bộ các đơn vị quản lý trong tham gia tổ chức đào tạo hệ chất lượng cao; các chế độ chính sách đối với sinh viên trong thực tế, kiến tập, thực tập; kinh phí dành cho nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, dịch tài liệu nước ngoài phục vụ học tập, kinh phí dành cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học.

Cơ sở vật chất: Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phù hợp trong điều kiện hiện tại của Nhà trường đối với đào tạo chất lượng cao. Hoàn thiện nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo, hỗ trợ được giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý trong tổ chức đào tạo chất lượng cao.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mai Nghiêm - Minh Quang

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng 28.12.2021, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet.

Lễ Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân quốc tế, khóa II

Lễ Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân quốc tế, khóa II

Ngày 24.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu cho sinh viên Khóa II.

Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao

Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao

Sáng 10.11.2021, tại Hội trường D - Nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao. Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác đào tạo trình độ đại học hệ chất lượng cao, phân tích nhu cầu và khả năng tiếp tục phát triển các chương trình chất lượng cao của Học viện trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học sinh viên “Xây dựng văn hóa học đường của sinh viên Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Hội thảo khoa học sinh viên “Xây dựng văn hóa học đường của sinh viên Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Sáng 30.10.2021, Khoa Lịch sử Đảng tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề: “Xây dựng văn hóa học đường của sinh viên Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến trên Microsoft Teams. Hội thảo do TS Vũ Ngọc Lương, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lịch sử Đảng chủ trì. Tham dự hội thảo, về phía Ban Quản lý khoa học Học viện có TS Nguyễn Thúy Hà, Phó trưởng Ban điều hành Ban Quản lý khoa học; cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên khoa Lịch sử Đảng.

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trực tuyến và công tác kế hoạch đào tạo đại học chính quy

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trực tuyến và công tác kế hoạch đào tạo đại học chính quy

Ngày 22.10.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trực tuyến và công tác kế hoạch đào tạo đại học chính quy. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng đào tạo trực tuyến của Học viện trong thời gian qua, qua đó bổ sung, điều chỉnh các quy định về đào tạo trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo trực tuyến, tiến tới đổi mới việc xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo đại học chính quy tập trung của Học viện những năm tới khoa học và hiệu quả hơn.

XEM THÊM TIN