Thứ ba, 11:10 28-09-2021

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Thứ ba, 11:10 28-09-2021
Ngày 24.9.2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội thảo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Hội thảo do PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Đồng chủ trì có PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy Hải Phòng, Nghệ An và Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, "công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết huy động nhiều lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước được đào tạo bài bản, được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, với âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm sâu, hiểm độc hòng tấn công, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đi đến xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam".  

Chính vì vậy, trên cơ sở quan điểm, đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học của Đảng, cần xây dựng, phát triển, đào tạo, tổ chức và phối hợp các lực lượng để tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sức mạnh của quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước, sức mạnh của dân tộc và thời đại, sức mạnh của con ngưới với trí tuệ sắc bén, tư duy biện chứng, khoa học, ý chí, bản lĩnh kiên định. Bên cạnh đó, cơ chế, chế tài cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại là những yếu tố quan trọng, đảm bảo thắng lợi cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo
PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo

Hội thảo nhận được hơn 70 bài tham luận và lắng nghe 12 ý kiến tham luận, trao đổi trực tiếp tại hội trường của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, phân tích sâu và làm rõ 5 vấn đề chính.

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Hai là, ở tầm vĩ mô, cần hoàn thiện cơ chế, thể chế xây dựng, phát triển lực lượng cũng như có quy định, quy chế phối hợp lực lượng nhằm hình thành một đội ngũ đông đảo, một mạng lưới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ trung ương đến cơ sở, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể và nhân dân. 

Ba là, phải tiến hành quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở nước ta trong bối cảnh hiện nay, trong đó cần chú trọng các kỹ năng nhận biết và xử lý thông tin, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng. Đồng thời, bố trí, sử dụng, quản lý và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các lực lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Bốn là, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật trang bị cho lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới. Quan tâm tăng cường hỗ trợ các phương tiện vật chất, kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ các lực lượng rà quét, phát hiện, xử lý những thông tin sai trái, có nội dung xấu độc trên không gian mạng. 

Năm là, phát huy vai trò của các cơ quan chuyên trách trong việc kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng của các đơn vị. Thường xuyên sơ kết, tổng kết quá trình phát triển và phối hợp lực lượng kể kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn; điều chỉnh những cơ chế, chính sách chưa phù hợp; đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phát triển và phối hợp lực lượng.

GS.TS. Trần Văn Phòng, Thường trực Hội đồng Khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo
GS,TS Trần Văn Phòng, Thường trực Hội đồng Khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo
GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương thảo luận tại hội thảo
GS,TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương thảo luận tại hội thảo
Đại tá PGS.TS. Bùi Quang Cường, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng thảo luận tại hội thảo
Đại tá, PGS,TS Bùi Quang Cường, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng thảo luận tại hội thảo
PGS.TS. Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại hội thảo
PGS,TS Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại hội thảo
PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thảo luận tại hội thảo
PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thảo luận tại hội thảo
PGS.TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tham luận tại hội thảo
PGS,TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tham luận tại hội thảo
TS. Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tham luận tại hội thảo
TS Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tham luận tại hội thảo
Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tham luận tại hội thảo
Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tham luận tại hội thảo
TS. Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tham luận tại hội thảo
TS Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tham luận tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thảo luận tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thảo luận tại hội thảo
Đồng chí NguyễnVăn Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thảo luận tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thảo luận tại hội thảo

Kết luận hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khẳng định ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn của Hội thảo “Phát triển, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo đã cung cấp một số luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Việt Nam nói chung và tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Hội thảo góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với việc tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong tình hình mới. Hội thảo còn là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tạo ra bước chuyển mới trong công tác xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.

 

PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận hội thảo
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận hội thảo

PGS, TS Phạm Minh Sơn cho biết, sau hội thảo, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có trách nhiệm tổng hợp, chắt lọc và xây dựng báo cáo kiến nghị trình Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về vấn đề phát triển và phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong bối cảnh mới./.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mai Nghiêm - Trí Nhân

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thông báo kế hoạch xuất bản năm 2022

Ngày 2.11.2021 Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông có Thông báo số 38-21/TB-LLCTTT, tới cán bộ, giảng viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đang công tác, làm việc, học tập tại tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc đăng ký nội dung viết bài, gửi bài đối với các loại hình xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông năm 2022.

Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

Ngay sau khi Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai”

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai”

Chiều 20.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông châu Á (AMIC) tổ chức phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai". Hội thảo được tổ chức trực tuyến trên nền tảng ZOOM nhằm kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trao đổi về truyền thông khoa học và vai trò của truyền thông khoa học trong bối cảnh bùng nổ thông tin khi công chúng cần có những thông tin chính xác, tin cậy để xây dựng nhận thức, định hướng hành động đúng đắn.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hòa trong không khí cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19.11.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2021). Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, buổi Lễ được diễn ra trực tiếp tại Hội trường C và trực tuyến trên Microsoft Teams.

XEM THÊM TIN