Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”

Sáng 01.10.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh ...

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 24.9.2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng ...

Hội thảo khoa học: “Vai trò của báo chí cách mạng trong phòng, chống tin giả trên mạng xã hội hiện nay”

Nhằm nghiên cứu những cách thức, vai trò của báo chí trong vấn đề phòng chống tin giả hiện nay, ngày 01.09.2021, Khoa Phát thanh - Truyền ...

Hội thảo khoa học: “60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Hội thảo khoa học: “60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Ngày 24.8.2021, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề: “60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi sự ...

Công tác Đảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Một năm nhìn lại

Công tác Đảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Một năm nhìn lại

LLCTTT - Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền được Chính phủ quyết định xây dựng thành cơ sở trọng điểm quốc gia ...

Cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi”

Cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi”

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16.01.1962-16.01.2022), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC&TT) chủ trì tổ chức cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “Học viện Báo chí và Tuyên truyền ...

Khoa chủ quản, người hướng dẫn khoa học với việc thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Khoa chủ quản, người hướng dẫn khoa học với việc thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

LLCTTT - Hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học sinh viên nói riêng có vai trò vô cùng to lớn trong quá trình phát triển của bất kỳ một cơ sở đào tạo bậc đại học nào. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động ...

Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Dữ liệu lớn (Big data) là một trong những vấn đề cốt lõi trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, dữ liệu lớn đã và đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong công tác đào tạo, dữ liệu lớn làm thay đổi căn ...

Một số vấn đề lý luận về quản trị các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội để xây dựng tài sản thương hiệu

Một số vấn đề lý luận về quản trị các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội để xây dựng tài sản thương hiệu

Mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu đối với các nhà quản trị thương hiệu. Sự ra đời của mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách thức giao tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng, khi mạng xã hội ...

Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong chương trình Đối thoại trực tuyến “Tôi và Đảng của tôi”

Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong chương trình Đối thoại trực tuyến “Tôi và Đảng của tôi”

Ngày 6.7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "Tôi và Đảng của tôi" nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1.7.1921 ...

Bài học từ Luật Hồi tỵ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Bài học từ Luật Hồi tỵ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Từ thời phong kiến nhà Lý, nhà Lê, triều Nguyễn v.v.. đã sớm ý thức được mối quan hệ giữa quyền và lợi có thể làm nảy sinh những tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm trong xã hội. Để tránh những rắc rối nảy sinh từ các mối quan hệ ...

Tình hình thế giới và khu vực - thời cơ và thách thức đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

Tình hình thế giới và khu vực - thời cơ và thách thức đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Để thực hiện thành công Chiến lược, cần nhận thức và hiểu rõ những thời cơ, thuận lợi và thách ...

Vai trò, đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vai trò, đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa đường lối phát triển kinh tế của Đảng, tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị ...

Bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh khẩn cấp: Nhìn từ đại dịch Covid - 19

Bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh khẩn cấp: Nhìn từ đại dịch Covid - 19

Việc xâm phạm quyền riêng tư là vi phạm pháp luật. Quyền riêng tư là quyền của cá nhân đã được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên nội hàm của quyền riêng tư và việc xã hội đã và đang ứng xử với quyền riêng tư như thế nào có ảnh hưởng ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận do các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất phát tán trên mạng xã hội tại Việt Nam trước hết nằm trong ...

Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

Ngày 15.6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử. Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông bản in, bản điện tử được kỳ vọng sẽ tham ...

Tọa đàm trực tuyến “Công chúng thông minh”

Tọa đàm trực tuyến “Công chúng thông minh”

Ngày 28.5.2021, Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến “Công chúng thông minh”. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage Chương trình Cử ...

Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”

Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”

Sáng 01.10.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Nghiên cứu khoa học 22:22 02-10-2021 3 tuần trước

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 24.9.2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội thảo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Tin tức 11:10 28-09-2021 3 tuần trước

Thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Thực tiễn xây dựng CNXH 11:04 11-09-2021 1 tháng trước

Hội thảo khoa học: “Vai trò của báo chí cách mạng trong phòng, chống tin giả trên mạng xã hội hiện nay”

Hội thảo khoa học: “Vai trò của báo chí cách mạng trong phòng, chống tin giả trên mạng xã hội hiện nay”

Nhằm nghiên cứu những cách thức, vai trò của báo chí trong vấn đề phòng chống tin giả hiện nay, ngày 01.09.2021, Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức hội thảo “Vai trò của báo chí cách mạng trong phòng chống tin giả trên mạng xã hội hiện nay” bằng hình thức trực tuyến.

Tin tức 14:27 06-09-2021 1 tháng trước

Hội thảo khoa học: “60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Hội thảo khoa học: “60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Ngày 24.8.2021, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề: “60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác - Lênin - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung và các khoa Mác - Lênin (Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học) nói riêng (16.01.1962 và 16.01.2022).

Nghiên cứu khoa học 00:10 12-09-2021 1 tháng trước

Công tác Đảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Một năm nhìn lại

Công tác Đảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Một năm nhìn lại

LLCTTT - Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền được Chính phủ quyết định xây dựng thành cơ sở trọng điểm quốc gia đào tạo đại học và sau đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân; là một trường hàng đầu về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, phóng viên báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa và các khoa học xã hội và nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng, báo chí và truyền thông. Công tác Đảng luôn đóng vai trò quyết định đến các kết quả hoạt động của Nhà trường. Năm 2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt hoạt động, điều này càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ở một cơ sở đào tạo hàng đầu.

Đào tạo, bồi dưỡng 21:11 08-08-2021 2 tháng trước

Cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi”

Cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi”

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16.01.1962-16.01.2022), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC&TT) chủ trì tổ chức cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi”.

Tin tức 06:29 15-08-2021 2 tháng trước

Khoa chủ quản, người hướng dẫn khoa học với việc thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Khoa chủ quản, người hướng dẫn khoa học với việc thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

LLCTTT - Hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học sinh viên nói riêng có vai trò vô cùng to lớn trong quá trình phát triển của bất kỳ một cơ sở đào tạo bậc đại học nào. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm… nhằm mục tiêu phát triển những tri thức mới phục vụ cuộc sống. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức… đạt được từ các thí nghiệm nghiên cứu khoa học để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Nghiên cứu khoa học và khảo sát vốn là hoạt động khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực, nghiêm túc với mọi nhà khoa học. Riêng với sinh viên, đây là hoạt động mới mẻ và đầy thử thách. Khoa chủ quản, giảng viên hướng dẫn khoa học đóng vai trò đặc biệt quan trọng với việc hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đúng tiến độ và có chất lượng tốt.

Đào tạo, bồi dưỡng 20:30 28-07-2021 2 tháng trước

Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Dữ liệu lớn (Big data) là một trong những vấn đề cốt lõi trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, dữ liệu lớn đã và đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong công tác đào tạo, dữ liệu lớn làm thay đổi căn bản từ công tác quản lý, vận hành đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu. Bài viết tổng quan về ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo trên thế giới và Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện).

Đào tạo, bồi dưỡng 07:15 25-07-2021 3 tháng trước

Một số vấn đề lý luận về quản trị các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội để xây dựng tài sản thương hiệu

Một số vấn đề lý luận về quản trị các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội để xây dựng tài sản thương hiệu

Mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu đối với các nhà quản trị thương hiệu. Sự ra đời của mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách thức giao tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng, khi mạng xã hội cho phép người tiêu dùng ngay lập tức tạo ra những thông tin phản hồi, qua đó tạo nên những ảnh hưởng tích cực, cũng như tiêu cực, đến tài sản thương hiệu. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, các công ty cần có biện pháp quản trị truyền thông chuyên nghiệp, trong đó ưu tiên quản lý giao tiếp với khách hàng, thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội thật tốt, khi đó mới có thể xây dựng tài sản thương hiệu vững chắc.

Lý luận Báo chí truyền thông 09:24 16-07-2021 3 tháng trước

Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong chương trình Đối thoại trực tuyến “Tôi và Đảng của tôi”

Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong chương trình Đối thoại trực tuyến “Tôi và Đảng của tôi”

Ngày 6.7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "Tôi và Đảng của tôi" nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1.7.1921 -1.7.2021). Chương trình Đối thoại “Tôi và Đảng của tôi” tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đáng chú ý, hai trong ba đảng viên trẻ tham gia trình bày tham luận là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đào tạo, bồi dưỡng 08:12 10-07-2021 3 tháng trước

Bài học từ Luật Hồi tỵ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Bài học từ Luật Hồi tỵ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Từ thời phong kiến nhà Lý, nhà Lê, triều Nguyễn v.v.. đã sớm ý thức được mối quan hệ giữa quyền và lợi có thể làm nảy sinh những tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm trong xã hội. Để tránh những rắc rối nảy sinh từ các mối quan hệ thân hữu, và cũng nhằm làm trong sạch bộ máy hành chính, họ đã đề ra những quy định nghiêm ngặt tránh bổ dụng người thân cùng làm quan trong một đơn vị. Những nguyên tắc trị quốc như vậy đã được Đảng ta vận dụng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đem lại những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn cần phải nghiên cứu, vận dụng Luật Hồi tỵ một cách linh hoạt, mềm dẻo hơn để có được đội ngũ cán bộ thật sự vì Đảng, vì dân và ngăn chặn hành vi sai lệch của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thời gian tới.

Thực tiễn xây dựng CNXH 18:11 14-07-2021 3 tháng trước

Tình hình thế giới và khu vực - thời cơ và thách thức đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

Tình hình thế giới và khu vực - thời cơ và thách thức đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Để thực hiện thành công Chiến lược, cần nhận thức và hiểu rõ những thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn của tình hình thế giới và khu vực. Bài viết góp phần làm rõ những nhận định về tình hình thế giới và khu vực được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tác động đến việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Thực tiễn xây dựng CNXH 09:58 15-07-2021 3 tháng trước

Vai trò, đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vai trò, đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa đường lối phát triển kinh tế của Đảng, tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của tổ chức đảng trong doanh nghiệp và của cấp ủy cấp trên. Bài viết làm rõ quan niệm, vai trò và đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên này trong thực tiễn lao động, công tác, sinh hoạt ở doanh nghiệp và nơi cư trú, trở thành những tấm gương mẫu mực trong công nhân, tạo động lực cho công nhân phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn xây dựng CNXH 07:36 01-07-2021 3 tháng trước

Bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh khẩn cấp: Nhìn từ đại dịch Covid - 19

Bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh khẩn cấp: Nhìn từ đại dịch Covid - 19

Việc xâm phạm quyền riêng tư là vi phạm pháp luật. Quyền riêng tư là quyền của cá nhân đã được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên nội hàm của quyền riêng tư và việc xã hội đã và đang ứng xử với quyền riêng tư như thế nào có ảnh hưởng không nhỏ đến việc hưởng quyền này của cá nhân. Trong thời gian vừa qua, với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 quyền riêng tư và việc bảo vệ quyền này đang có những vấn đề cần được quan tâm. Bài viết góp thêm ý kiến về sự bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh đặc biệt - dịch bệnh đang tác động đến tất cả các phương diện của đời sống xã hội và cả quyền riêng tư của cá nhân.

Thông tin – Tư liệu 14:13 17-07-2021 3 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng đạo đức trong sáng, tận tâm phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, thì việc ... “

Xem tiếp
PGS,TS Lâm Quốc Tuấn - Hồng Thế Vinh

Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện chính trị khu vực III

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền là một di sản tư tưởng vô giá và trở thành cơ sở lý luận để giải đáp những vấn đề hiện nay về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên. Đại hội XIII của Đảng đã vận dụng và có những phát triển tư tưởng của Người về vấn đề này trên một số nội dung cơ bản. “

Xem tiếp
TS Nguyễn Ngọc Ánh

Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh